Навчальний план

І. Загальні засади

Лінгвістична гімназія ім. Т. Г. Шевченка Ужгородської міської ради Закарпатської області здійснює свою діяльність на підставі ст.53 Конституції України, законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», постанов Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 №766, з урахуванням вимог Концепції профільного навчання в старшій школі, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 11.09.2009 №854 «Про затвердження нової редакції Концепції профільного навчання у старшій школі», «Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу» ДСанПіН 5.5.2.008-01, Статуту, забезпечує одержання учнями загальної середньої освіти на рівні Державних стандартів.

За Статутом навчальний заклад є гімназія – загальноосвітній навчальний заклад ІІ-ІІІ ступенів з профільним вивченням окремих предметів відповідно до напряму навчання.

Мова навчання – українська.

Робочий навчальний план враховує вимоги Законів України:

 • Про загальну середню освіту;
 • Постанови Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 року №1392 « Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти»;
 • Національної доктрини розвитку освіти;
 • Листа МОН України від 07.06.2017 р. №1/9-315 «Про структуру 2017/2018 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів».

Робочий навчальний план на 2017-2018 навчальний рік гімназії складено на основі Типових навчальних планів:

 • для 1(5)-5(9) класів – затверджених наказом МОН молоді та спорту України від 03.04.2012 р. №409, зі змінами, внесеними наказом МОН України від 29.05.2014 р. №664 із змінами згідно з наказом МОН України від 12.12.2014 р. №1465 (дод. 8 та (чи) інші відповідно до спеціалізації);
 • для 6(10) - 7(11) класів – затверджених  наказом МОН України від 27.08.2010 р. №834 зі змінами від 29.05.2014 р. №657 (додатки 9, 23).

У 2017-2018 н. р. в гімназії планується навчання учнів у 25 класах, з них:

 • 19 класів – основної школи (4 – 1(5) кл., 4 – 2(6) кл., 3 – 3(7) кл., 4 – 4(8) кл., 4 – 5(9) кл.);
 • 6 класів – старшої школи (3 – 6(10) кл. та 3 – 7 (11) кл).

Відповідно до п.1.7 розділу І Статуту гімназії профільне навчання у 6(10)-7(11) класах здійснюється з урахуванням навчально–методичного та кадрового забезпечення  відповідно до Статуту гімназії за іноземної філології профілем.

ІІ. Порядок вивчення окремих предметів

Робочий план враховує результати моніторингу якості базової та повної загальної середньої освіти, вивчення практичним психологом гімназії рівнів психофізіологічних можливостей учнів, соціологічних досліджень доцільності використання варіативної частини навчального плану, соціальному запиту учнів, кваліметричних досліджень, результативності навчальної діяльності учнів та професійної діяльності педагогів, побажання учнів, батьків, соціального запиту регіону.

Робочий план лінгвістичної гімназії в значній мірі зберігає наступність вітчизняної школи і водночас більш повно враховує сучасне соціальне замовлення на шкільну освіту:

 • особистісну орієнтацію змісту освіти, яка передбачає розвиток творчих інтересів та нахилів учнів, індивідуалізацію їх навчання;
 • гуманізацію та гуманітаризацію;
 • фундаментальність освіти та можливості використання отриманих знань у життєвих ситуаціях;
 • пріоритет збереження здоров’я учнів, приведення змісту освіти і навчання у відповідність до вікових особливостей школярів;
 • профілізацію та диференціацію змісту освіти, як умову вибору учнями рівня та спрямованості освіти шляхом раціонального поєднання продуктивної і репродуктивної навчальної діяльності учнів.

Зміст варіативної складової  конкретизовано з врахуванням інтересів та нахилів учнів, а також з метою забезпечення допрофільної підготовки гімназистів.

Відповідно до п.2 розділу IV Статуту гімназії «Організація навчально-виховного процесу» та вищезгаданого п.1.7. розділу І у гімназії поглиблено вивчаються англійська та німецька мови. Використовуючи право гімназії вносити зміни до навчальних планів у межах 15%, в навчальному плані зроблено перерозподіл між навчальними предметами інваріантної та варіативної складової.

Їх вивчення організовано за окремими програмами та навчальними планами.

ІІІ. Структура 2017-2018 навчального року

Відповідно до статті 16 Закону України “Про загальну середню освіту” 2017/2018 навчальний рік розпочинається 1 вересня святом - День знань - і закінчується не пізніше 1 липня.

Навчальні заняття організовуються за семестровою системою:  І   семестр - з 1 вересня по 22 грудня, ІІ семестр - з 15 січня по 25 травня.

Канікули провести в такі терміни:

 • осінні – з 30 жовтня по 05 листопада 2017 року;
 • зимові - з 25 грудня 2017 по 14 січня 2018 року;
 • весняні- з 26 березня по 01 квітня 2018 року.

Режим роботи гімназії - п'ятиденний з однією зміною. Тривалість уроків – 45 хвилин. 

Проведення навчальної практики та навчальних екскурсій класними керівниками 1(5)-4(8), 6(10) класів відповідно до рішення педагогічної ради гімназії планується впродовж навчального року. Перелік предметів для державної підсумкової атестації, форму та терміни її проведення за курс основної та старшої школи МОН України буде визначено додатково.