Матеріально-технічне забезпечення та оснащеність

У рамках реалізації програми «Спроможна школа для кращих результатів» із використанням субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам для створення мотивувального простору, зміни предметного оточення гімназія отримала сучасний кабінет фізики наприкінці 2021 року.

Учителям-предметникам для формування нового мотивувального освітнього простору, спрямованого на дотримання вимог освітнього стандарту, доступні:
- лабораторний набір для вивчення елементів електричного кола;
- лабораторний набір «Оптика»;
- лабораторний набір «Механіка»;
- лабораторний набір «Молекулярна фізика та термодинаміка»;
- інтерактивна панель;

- телурій та багато іншого обладнання.

Відповідно, учасники освітнього процесу забезпечені:
- доступністю;
- комфортністю;
- сучасними умовами навчання;
- якісним проведенням лабораторних робіт, наукових проєктів та досліджень.

______________________________________________

Матеріально-технічна база лінгвістичної гімназії ім. Т. Г. Шевченка включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання,  інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі.

Майно лінгвістичної гімназії ім. Т. Г. Шевченка належить їй на праві оперативного управління відповідно до чинного законодавства.

Лінгвістична гімназія ім. Т. Г. Шевченка відповідно до чинного законодавства користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони.

Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна лінгвістичної гімназії ім. Т. Г. Шевченка проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством. Збитки, завдані лінгвістичній гімназії ім. Т. Г. Шевченка внаслідок порушення її майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.

Для забезпечення навчально-виховного процесу база лінгвістичної гімназії ім. Т. Г. Шевченка складається із навчальних кабінетів, майстерень (обслуговуючої праці), а також спортивного, актового залів, бібліотеки, медичного, комп'ютерного кабінетів, приміщення для інженерно-технічного та навчально-допоміжного персоналу.