Матеріально-технічне забезпечення та оснащеність

Матеріально-технічна база лінгвістичної гімназії ім. Т. Г. Шевченка включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання,  інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі.

Майно лінгвістичної гімназії ім. Т. Г. Шевченка належить їй на праві оперативного управління відповідно до чинного законодавства.

Лінгвістична гімназія ім. Т. Г. Шевченка відповідно до чинного законодавства користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони.

Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна лінгвістичної гімназії ім. Т. Г. Шевченка проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством. Збитки, завдані лінгвістичній гімназії ім. Т. Г. Шевченка внаслідок порушення її майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.

Для забезпечення навчально-виховного процесу база лінгвістичної гімназії ім. Т. Г. Шевченка складається із навчальних кабінетів, майстерень (обслуговуючої праці), а також спортивного, актового залів, бібліотеки, медичного, комп'ютерного кабінетів, приміщення для інженерно-технічного та навчально-допоміжного персоналу.